Kurumsal Yönetim

Finansal Bilgiler

Ödenmiş Sermaye: 527,700,000 TL

Kayıtlı Sermaye: 527,700,000 TL