Kurumsal Yönetim

Uyum

MEVDUAT VE KATILIM FONU SİGORTASINA İLİŞKİN DUYURU

5411 sayılı Bankalar Kanunu 63. Maddesi, “ Kredi Kuruluşları nezdlerindeki tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım fonları, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından sigorta edilir.” hükmüne amirdir.

Buna göre;

Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde gerçek kişiler (kişinin yurtiçi veya yurtdışı yerleşik olduğuna bakılmaksızın) adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Yeni Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden;

a) Tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının,

b) Katılma hesapları birim hesap değerleri ve özel cari hesapların,

150 bin TL'ye (Yüzelli bin TL) kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır. Bunun yanısıra, bir gerçek kişinin birden fazla mevduat bankasındaki hesapları her bir banka için ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Yani, hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamı 150 bin TL'ye kadar olan kısmı, her bir mevduat bankası için ayrı ayrı sigorta kapsamındadır.

MUFG Bank Turkey A.S.’de ise, yalnızca ticari nitelikli hesap açılabilmesi mümkün olduğundan, bankamızdaki mevduat hesapları yukarıda ifade edilen “Mevduat ve Katılım Sigortası” kapsamında yer almamaktadır.

Saygılarımızla,

MUFG Bank Turkey A.Ş.